Disclaimer

Disclaimer - Vrijwaring van aansprakelijkheid of van enige verplichting van ons als fokker.

18 september 2017


Het fokken van hondjes wordt steeds meer aan regels gebonden. Dat is meestal een goede zaak, maar toch... soms gaat het wat te ver. Een voorval bij een fokker van Drentse Patrijshonden: Zij is door de rechter veroordeeld tot het afstaan van een pupje (dat zij zelf wilden behouden) aan een aspirant koper. De fokker had het vertrouwen in de koper verloren en wilde in tegenstelling tot eerdere verwachtingen de pup niet aan de koper leveren. Deze laatste heeft een kort geding aangespannen, waarbij de rechter dreigde de fokker te veroordelen tot de levering, ondersteund met een dwangsom van € 500,-- per dag met een maximum van € 25.000,-- bij nalaten. In een schikking heeft de fokker aan de "koper" een schadevergoeding van € 1.500,-- betaald. Juridisch wellicht korrekt, maar emotioneel (voor ons althans) onverteerbaar.


Een uitgebreide lezing van deze casuistiek kunt u lezen op de Facebookpagina van de Kynologische Belangenbehartiging Nederland.


Een ieder die ons in welke vorm dan ook benadert met het doel op enig moment van ons een pupje te kopen dient zich te confirmeren aan het feit dat er in onze kontakten pas sprake is van een koopovereenkomst als de pup volledig betaald is en de koopovereenkomst wederzijds getekend is op het moment van aflevering van de pup.

Een toezegging onzerzijds u te registreren op een lijst van aspirant pupkopers, mondeling, schriftelijk, in E-mail of App vermeld, kan nimmer uitgelegd worden als een overeenkomst van verkoop en koop.


U wordt aangemerkt als "geïnteresserde". Hieraan kunt u  geen rechten ontlenen. Pas op het moment dat de pups de leeftijd hebben bereikt dat zij het nest mogen en kunnen verlaten, wordt door ons besloten of wij u wel of niet een pup willen verkopen.

Indien een der partijen van mening is dat er toch eerder een koopovereenkomst tot stand is gekomen dan eerst wanneer het koopcontract door beide partijen is ondertekend en de pup is betaald, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst te ontbinden.


In tegenstelling tot hetgeen vermeld wordt in het tot nu toe door ons gehanteerde koopcontract met betrekking tot een aanbetaling: Er wordt door ons GEEN aanbetaling op een pup meer geaccepteerd.

Alle foto's, video's en/of mededelingen, in persoon of telefonisch gedaan, evenals alle schriftelijke opmerkingen, al dan niet in digitale vorm, kunnen NIMMER uitgelegd worden als een mondelinge overeenkomst waaruit verkoop en levering van de pup zal voortvloeien.


Het bovenstaande klinkt nogal heftig, maar vergeet niet dat in normale menselijke contacten je niet in dit soort vervelende situaties terecht komt.


Connie Schwering,

Cees Tournier.

Fan 'e Keningsdjip

Shetland Sheepdogs

(shelties)
Fan 'e Keningsdjip shelties

Connie Schwering - de Voogd

Poasen 6, 8409 CL  Hemrik

GSM: 0621-575779

E-mail: Connieschwering@gmail.com