Groeitabel A

Groeitabel A-nest

26 januari 2011

Auke

Atty

Alyt

Aafke

Anskje

Geboorte tijdstip


Geslacht

M

V

V

V

V

Kleur

Tricolor

Tricolor

Tricolor

Tricolor

Tricolor

Gewicht in gr.


Fan 'e Keningsdjip

Shetland Sheepdogs

(shelties)