M-nest

M-nest


18 augustus 2018


Bente Fan 'e Keningsdjip (NHSB 2863737)


Marsula Mikado By Tooralie (imp Aus AU0904936)


(Vrijwel) elke ochtend om ca 9.00 uur worden de pups gewogen. De resultaten vindt u in de Groeitabel 

Fan 'e Keningsdjip

Shetland Sheepdogs

(shelties)