R-nest

R-nest


30 november 2020


Keara Fan 'e Keningsdjip, NHSB 3096386


Ironide van Tjariet, NHSB 3020818


Het fokken van hionden is doorgaans een leuke hobby, maar af en toe is het helemaal niet zo leuk. Bij dit nest bleek dat maar al te duidelijk. Na een geslaagde dekking en een voorspoedige dracht, wierp Keara op 30 november 2020 een nest van 5 pups. De borelingen waren veel te klein, De zwaarste was slechts 132 gram, de lichtste die overiges dood werd geboren woog maar 34 gram. De levende pups waren zo klein dat ze met hun mondje de tepels van moeder niet konden omvatten. Alle inspanningen van het om de paar uur voeden ten spijt vielen de kleintjes een voor een af. Alleen Reitze, met een geboortegewicht van 74 gram bleef vechten voor het leven. De eertse weken durfden we het niet aan om de website aan te passen, maar nu, na ruim drie weken en een gewicht van ruim 300 gram verdient een springlevende energieke Reitze een eigen plaats op deze site.(Vrijwel) elke ochtend om ca 9.00 uur worden de pups gewogen. De resultaten vindt u in de Groeitabel 

Fan 'e Keningsdjip

Shetland Sheepdogs

(shelties)